Cách unlike fanpage facebook

unlike-fanpage-facebook-buoc-6

Giới hạn mặc định của Facebook là mỗi một tài khoản chỉ được like 500 Fanpage Facebook. Như vậy, trong suốt quá trình sử dụng Facebook, chúng ta có thể like rất nhiều FanPage Facebook. Trong đó, có những FanPage Facebook không còn hoạt động hoặc chuyển hướng sang hoạt động lĩnh vực khác hoặc » Xem chi tiết