Cách làm các biểu tượng đẹp trên Facebook Phần 2

Tại phần 1 của cách làm biểu tượng trên Facebook tôi đã hướng dẫn các bạn làm các biểu tượng thể hiện cảm xúc  như : hình trái tim, nốt nhạc, hình mũi tên, mặt cười, thánh giá…

Tại phần 2 này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm những biểu tượng thú vị khác trên Facebook.

1. Biểu tượng dấu hỏi trên Facebook :

❢ ❣ ⁇ ‼ ‽ ⁈ ¿ ¡ ⁉

2. Biểu tượng tôn giáo (chủ yếu là cây thánh giá) trên Facebook :

† ☨ ✞ ✝ ☥ ☦ ☓ ☩ ☯ ☧ ☬ ☸ ✡ ♁ ✙ ♆

3. Biểu tượng thời tiết :

☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ☾ ☽ ❄ ☇ ☈ ⊙ ☉ ℃ ℉ ° ❅ ✺ ϟ

4. Biểu tượng vòng tròn quanh các chữ số :

➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ

Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ

ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ

4. Biểu tượng chữ La Mã  :

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ

ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ

5. Biểu tượng đánh dấu bản quyền :

™ ℠ © ® ℗

6. Biểu tượng hình ngôi sao và bông tuyết :

⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ╰☆╮ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰

✡ ★ ✱ ✲ ✳ ✴ ❂ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊

dangnhapfacebook.reset.vn

This post is published by a dangnhapfacebook.reset.vn staff (editors, interns, sometimes reset.vn himself) or a guest contributor.

Gửi bình luận

*