Cách làm biểu tượng hình trái tim trên Facebook Phần 1

Biểu tượng trên Facebook là cách chúng ta diễn tả hành động của mình với người khác mà không cần phải nói thành lời. Điều này thể hiện bạn là một người giàu cảm xúc và luôn quan tâm tới người khác trên cộng đồng mạng xã hội Facebook.

Để tạo những biểu tượng thể hiện cảm xúc của bạn trên Facebook thì bạn chỉ cần copy những biểu tượng dưới đây và post lên tường facebook hoặc post lên những bình luận của mình hoặc người khác trên Facebook. Biểu tượng này sẽ xuất hiện tại những vị trí mà chúng ta mong muốn.

1. Biểu tượng hình trái tim, nốt nhạc…trên Facebook :

☮ ✈ ♋ 웃 유 ☠ ☯ ♥ ✌ ✖ ☢ ☣ ☤ ⚜ ♪ ♫ ♬ Σ ♤

♧ ♡ ♢ ♚ ♛ ★ ✪ ✯ ✰ ☻ ☺ ☄ ☾ ☼ ☁ ☂

☃ ℃ ℉ ° ❅ ϟ ☦ ✞ ☥ ⌘ ✡ ۞ ✄ ✆ ✉ ∞ ♂ ♀ ☿

❤ ❥ ❦ ❧ ✔ ✘ ▲ ▼ ◆ ◎ ☚ Δ ◕ ◔ Ω ʊ ღ Ⓐ ☭ ♒

卐 ☪ ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ № ⇨ ❝ ❞ ❖

2. Biểu tượng hình mũi tên trên Facebook :

➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➚ ➘ ➙ ➛ ➜ ➝ ➞ ➸ ♐

➲ ➳ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ← ↑ → ↓

↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦

↧ ↨ ➫ ➬ ➩ ➪ ➭ ➮ ➯ ➱ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯

↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿

⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐

⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣

⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⌦ ⌧ ⌫ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰

⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⏎

3. Biểu tượng thể hiện tình yêu : trái tim , giới tính…

♥ ♥ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ ♡ ۵ 웃 유 ღ ♋ ♂ ♀ ☿

4. Biểu tượng hình mặt cười :

☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ

5. Biểu tượng hình nốt nhạc :

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯ ° ø

6. Biểu tượng cây thánh giá :

☩ ☨ ☦ ✞ ✛ ✜ ✝ ✙ ✠ ✚ † ‡

Để xem cách làm các biểu tượng khác trên Facebook bạn có thể xem thêm tại : biểu tượng Facebook phần 2

dangnhapfacebook.reset.vn

This post is published by a dangnhapfacebook.reset.vn staff (editors, interns, sometimes reset.vn himself) or a guest contributor.

Gửi bình luận

*